Sale!

Fentanyl

(1 customer review)

kr1,800.00kr28,500.00

+ Free Shipping
KÖP FENTANYL ONLINE I SVERIGE
Fentanyl är en opioidmedicin. En opioid
FENTANYL ONLINE I SVERIGE

Fentanyl är en opioidmedicin. En opioid kallas ibland narkotisk. Fentanyl används som en del av anestesi för att förhindra smärta efter operation eller annan medicinsk behandling. Viktig information Du ska inte behandlas med detta läkemedel om du är allergisk mot fentanyl eller andra narkotiska smärtstillande läkemedel

SKU: N/A Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

beställa fentanyl utan recept /KÖP FENTANYL ONLINE

KÖP FENTANYL ONLINE I SVERIGE – fentanyl plåster 100mcg

FENTANYL ONLINE I SVERIGE – fentanyl plåster 100mcg

 

Kliniska uppgifter om Fentanyl

Terapeutiska indikationer
Effentora är indicerat för behandling av genombrottssmärta (BTP) hos vuxna med cancer som redan erhåller underhållsuppioidbehandling för kronisk cancervärk.

BTP är en övergående förvärring av smärta som uppträder på grund av annan kontrollerad, kvarstående smärta.

Patienter som får underhållsopioidbehandling är de som tar minst 60 mg oral morfin dagligen, minst 25 mikrogram transdermalt fentanyl per timme, minst 30 mg oxikodon dagligen, minst 8 mg oralt hydromorfon dagligen eller en jämlikalgesisk dos av en annan opioid i en vecka eller längre.

Dosering och administreringssätt

Behandling bör initieras av och förblir under ledning av en läkare med erfarenhet av behandling av opioidbehandling hos cancerpatienter. Läkare bör komma ihåg potentialen för missbruk av fentanyl. Patienterna bör instrueras att inte använda två olika formuleringar av fentanyl samtidigt för behandling av genombrottssmärta och förfoga över eventuella fentanylprodukter som föreskrivs för BTP vid övergång till Effentora. Antalet tabletter styrkor som är tillgängliga för patienterna när som helst bör minimeras för att förhindra förvirring och eventuell överdosering.

Dosering

Dos titrering

Effentora bör titreras individuellt till en “effektiv” dos som ger adekvat analgesi och minimerar biverkningar. I kliniska studier var den effektiva dosen av Effentora för BTP inte förutsägbar från den dagliga underhållsdosen av opioid.

Patienterna ska noggrant övervakas tills en effektiv dos uppnås.

Titrering hos patienter som inte byter från andra fentanylhaltiga produkter

Den initiala dosen av Effentora bör vara 100 mikrogram, titreras uppåt efter behov med hjälp av de tillgängliga tabletterna (100, 200, 400, 600, 800 mikrogram).

Titrering hos patienter som byter från andra fentanylhaltiga produkter

På grund av olika absorptionsprofiler måste omkoppling inte ske med ett förhållande 1: 1. Om man byter från en annan oral fentanylcitratprodukt krävs oberoende dostitrering med Effentora, eftersom biotillgängligheten mellan produkter skiljer sig avsevärt. Men hos dessa patienter kan en startdos högre än 100 mikrogram övervägas.

Titreringsmetod /KÖP FENTANYL ONLINE I SVERIGE

Under titrering, om adekvat analgesi inte erhålls inom 30 minuter efter administrering av en enda tablett,

kan en andra Effentora tablett med samma hållfasthet användas.

Om behandling av en BTP-episod kräver mer än en tablett,

bör en ökning av dosen till nästa högre tillgängliga styrka betraktas som att behandla nästa BTP-episod.

Under titrering kan flera tabletter användas: upp till fyra 100 mikrogram eller upp till fyra 200 mikrogram tabletter kan användas för att behandla en enda episode av BTP under dostitrering enligt följande schema:

• Om den första 100 mikrogram tabletten inte är effektiv, kan patienten instrueras att behandla nästa episod av BTP med två 100 mikrogram tabletter. Det rekommenderas att en tablett placeras i varje sida av munnen.

Om denna dos anses vara den effektiva dosen kan behandling av successiva episoder av BTP fortsättas med en enda 200 mikrogram tablett Effentora.

beställa fentanyl utan recept

• Om en enda 200 mikrogram tablett Effentora (eller två 100 mikrogram tabletter) inte anses vara effektiv kan patienten instrueras att använda två 200 mikrogram tabletter (eller fyra 100 mikrogram tabletter) för att behandla nästa episod av BTP.

Det rekommenderas att två tabletter placeras i varje sida av munnen.

Om denna dos anses vara den effektiva dosen kan behandling av successiva episoder av BTP fortsättas med en enda 400 mikrogram tablett Effentora.

• För titrering till 600 mikrogram och 800 mikrogram, ska tabletter av 200 mikrogram användas.

Doser över 800 mikrogram utvärderades ej i kliniska studier.

Högst två tabletter ska användas för att behandla enskilda BTP-episoder,

förutom vid titrering med upp till fyra tabletter som beskrivits ovan.

Patienterna ska vänta minst 4 timmar innan de behandlar en annan BTP-episod med Effentora under titrering.

Underhållsterapi

beställa fentanyl utan recept

När en effektiv dos har upprättats under titrering, ska patienter fortsätta att ta denna dos som en enda tablett med den givna styrkan.

Genombrottssmärta-episoder kan variera i intensitet och den önskade Effentoradosen kan öka över tiden på grund av progression av den underliggande cancersjukan.

KÖP FENTANYL ONLINE I SVERIGE

I dessa fall kan en andra tablett med samma styrka användas. Om en andra tablett med Effentora krävdes i flera på varandra följande tider, ska den vanliga underhållsdosen justeras (se nedan).

Patienterna ska vänta minst 4 timmar innan de behandlar en annan BTP-episod med Effentora under underhållsbehandling.

 

Fentanyl

tabletter

100 st, 1000 st, 200 st, 300 st, 500 st, 5000 st

1 review for Fentanyl

  1. zlhyy

    du är bäst på det du gör jag har varit bluff kan tid men bara om en dag har jag mitt paket tack jag kommer att beställa mer

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
beställa fentanyl utan receptFentanyl
kr1,800.00kr28,500.00Select options
gå till whatsapp
hej några behöver hjälp
hej några behöver hjälp